Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vellinge kn, SÖDRA HÅSLÖV 18:2 HÅSLÖVS MÖLLA Ny sökning Tillbaka till sökning

Håslövs stubbamölla 4.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅSLÖVS MÖLLA (akt.), HÅSLÖVS STUBBAMÖLLA (akt.)
Skåne
Vellinge

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

SÖDRA HÅSLÖV 18:2

Historik

Stubbamöllan är en tvåvånings träbyggnad under brutet tak, krönt av en vindflöjel med årtalet 1758. I det ålderdomliga maskineriet ingår ett par tio spanns kvarnstenar, siktverk och sädeskross. Kvarnen, som byggdes av nämndeman Mats Olsson, var i bruk fram till 1940. Året därpå skänktes den till Skytts härads hembygdsförening, som låtit renovera den.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3