Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlshamn kn, KARLSHAMN 4:1 PENGABERGETS VATTENRESERVOAR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PENGABERGETS VATTENRESERVOAR (akt.)
Blekinge
Karlshamn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattentorn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattentorn

KARLSHAMN 4:1

Historik

Karlshamn hade under senare delen av 1800-talet stora problem med sin färskvattenförsörjning, vilket föranledde uppförandet av ett vattenledningsverk vid Långasjön på mark tillhörande Foarps by.
Vattenverket uppfördes 1901-03. Ledningar drogs till vattenreservoaren på Pengaberget i Karlshamn, vilken uppfördes samtidigt med vattenverket.
Vattenreservoaren i Foarp förklarades som byggnadsminne den 17 januari 1994.
Reservoaranläggningen består av en tornbyggnad, och under denna, i en uppförd kulle, själva reservoaren. Tornets exteriör är mycket välbevarad sedan byggnadstiden. Det är uppfört av huggna granitblock och täcks av en kopparp...

Läs mer i eget fönster