Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, TYLÖN 1:1 TYLÖNS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

147.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYLÖNS FYRPLATS (akt.)
Halland
Halmstad

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

TYLÖN 1:1

Historik

Tylön är belägen ca 600 meter utanför Tylösand. Ön består huvudsakligen av glest ljungbeväxt berg- och klippterräng med inslag av buskskogs- och ängsmarkspartier. På öns högsta parti finns fyra bronsåldersrösen samt en rest sten med en klumpsten på toppen, kallad Tylajungfrun. Strax väster om fornlämningarna är en stenhägnad fähage med rester av två fähus av sten. Väster härom ligger själva fyrplatsen. Hamnen med cementerad brygga ligger vid öns västra sida. Från hamnen leder en oxallé, planterad vid 1800-talets slut, mot väster. Allén omges av en förvildad fruktträdgård, omgiven av en stengärdsgård från 1872.

År 1870 uppfördes ...

Läs mer i eget fönster