Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, KVARNEN 1 KRONOKVARNEN I LYCKEBY Ny sökning Tillbaka till sökning

ff997412.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRONOKVARNEN I LYCKEBY (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Hantverk och manufaktur - Kvarn - Industrikvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn - Industrikvarn

KVARNEN 1

Historik

Kronokvarnen i Lyckeby uppfördes på 1710-talet och stod färdig 1721. På platsen stod tidigare två äldre kvarnar, vilka löstes in av amiralitetskollegiet för att bereda plats för en ny, större kvarnanläggning. Kvarnen byggdes huvudsakligen för att försörja de två kronobagerierna på Trossö och Stumholmen i Karlskrona och var därmed en viktig del för flottans försörjning. Tidigare hade mjöl fått hämtas från bl.a. kronokvarnarna i Stockholm.
Kronokvarnen har moderniserats och byggts om vid flera tillfällen, framför allt på 1770-talet och 1860-talet. Till sin yttre karaktär har byggnaden bevarat sitt utseende från slutet av 1700-talet.
...

Läs mer i eget fönster