Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, STEN STURE 1 STATIONSHUSET I ULRICEHAMN Ny sökning Tillbaka till sökning

13740_Ulricehmans_jvstn_SRLN_2007-08-31 010

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STATIONSHUSET I ULRICEHAMN (akt.), ULRICEHAMN (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

STEN STURE 1

Historik

Ulricehamn har sedan långa tider tillbaka varit en känd marknads- och handelsplats belägen vid Åsundens norra sida. Här korsades två urgamla farleder, vägen från Halland till falbygden och vägen från Småland till västkusten.
Staden blev så småningom en viktig utgångspunkt för västgötaknallarnas resor.
Från 1800-talets början fram till 1864 var gårdfari- och resehandeln den dominerande näringsgrenen i Ulricehamn, jordbruk, hantverk och industrier spelade en underordnad roll. Den nya näringsfrihetsförordningen införde 1864 kom därför att beröva Ulricehamn sin privilegierade ställning som handelscentrum. I Ulricehamn var man inte helle...

Läs mer i eget fönster