Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, KÄLLEBACKA 1:1 KÄLLEBACKA HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13187_Källebacka_säteri_SRLN_2007-08-31 005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLEBACKA HERRGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Slott och herrgård - Herrgård

Boställe och tjänstebostad - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

KÄLLEBACKA 1:1

Historik

Omkring 1675 lät överstelöjtnanten Anders Biörnsköld "bygga till säterie" på Källebacka. Huvudbyggnaden kom att inrymma sex rum och sal, enligt dåvarande byggnadsskick med låg takhöjd och små fönster. På 1750-talet påbyggdes en andra våning med högre takhöjd och högre fönster.
Huvudbyggnaden på Källebacka är en mycket välbevarad representant för 1700-talets herrgårdsbyggnader med sitt höga valmade tegeltak och klassicerande panelarkitektur med dekorativt utformade detaljer. Huset är timrat och klätt med gulmålad locklistpanel med vita omfattningar m m.
På 1750-talet utökades mangården med två flyglar, varav den östra är bevarad. By...

Läs mer i eget fönster