Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Botkyrka kn, TUMBA 7:239 M.FL. TUMBA PAPPERSBRUK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUMBA PAPPERSBRUK (akt.)
Stockholm
Botkyrka

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

TUMBA 7:239

TUMBA 7:240

Historik

Riksbankens pappersbruk anlades 1755 på gården Övre Tumba i Botkyrka socken, i anslutning till Tumbaån. Redan dessförinnan hade en rad verksamheter i form av kvarnar, en klädesvalk m m funnits på platsen.
Anledningen till att Riksbanken, eller Rikets Ständers Bank, anlade ett pappersbruk var de omfattande problem man hade med förfalskade sedlar. Tidigare hade sedelpapperet importerats vilket gjorde att även mindre nogräknade personer kunde få tag i råmaterial för sedeltryckning. Lösningen på problemet var att tillverk ett papper, i egen regi, som inte kunde efterapas.
De första försöken med papperstillverkning på Tumba bruk visade...

Läs mer i eget fönster

I och med att det inte fanns några övergångsregler mellan kungörelsen om statligt byggnadsminne och byggnadsminneslagen blir inte anläggningen byggnadsminne förrän vid länsstyrelsens beslut 2001.