Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, MYRE 1:11 GAMLA RIKSTVÅAN Ny sökning Tillbaka till sökning

13045__LR_2006-10-17 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA RIKSTVÅAN (akt.), "RIKSTVÅAN" VID ÅSEN (inakt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Kommunikation - Trafikanläggning

Kommunikation - Trafikanläggning

Kommunikation - Trafikanläggning

Kommunikation - Trafikanläggning

Kommunikation - Trafikanläggning

MYRE 1:11

Historik

År 1891 kom en lag som fördelade skyldigheten att underhålla vägarna till alla landsbygdsfastigheter. Därefter ändrades skuldigheterna bl annant på 1920-talet, 1934 och genom 1943-års lag om allmänna vägar. Vägväsendet förstatligades dock inte förrän 1944. Vägen Åsen - Rikstvåan är anlagd 1901 och ersatte en äldre sträckning som gick genom Åsens bebyggelse. Den har en form av gatubeläggning, smågatsten med kantbalkar som blev alltmer vanlig på 1920-talet. Att belägga landsvägar med gatsten upphörde vid mitten av 1950-talet. Vid vägens södra ände finns en äldre stenvalvsbro. Vägen togs ur trafik 1956.
Källa: Byggnadsminnesförklaring ...

Läs mer i eget fönster
År 1901 - 1901 Nybyggnad
Rikstvåan är anlagd 1901 och ersatte en äldre sträckning som gick genom Åsens bebyggelse.
År 1934 - 1935 Ändring
Stenlagd 1934-35, ersatt av ny landsväg 1955.