Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, ÖSTER 3:3 FD JÄRNVÄGSSTATIONEN, SÖDERHAMN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDERHAMNS STATION (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

ÖSTER 3:3

Historik

Söderhamns station är ett exempel på Statens Järnvägars arkitekt, Adolf Wilhelm Edelswärds stationsarkitektur. Stationen byggdes 1886 i samband med att järnvägen flyttades från stadens centrala delar till området söder om ån. Den gamla järnvägsstationen från 1861 låg i anslutning till Rådhustorget. I Söderhamn förenades i och med flytten järnvägen och vattenvägen då banans nya dragning gick utmed Söderhamnsån. Den tidigare järnvägen Söderhamn-Bergvik förlängdes nu till Kilafors. Det skulle dröja ända fram till 1927 innan Ostkustbanan byggds och Söderhamn fick direkt järnvägsförbindelse med Gävle och de norrländska kuststäderna.
Det ...

Läs mer i eget fönster