Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, SKÅNELA 8:1 SKÅNELA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skånela kyrka fr N.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÅNELA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÅNELA 8:1

Historik

Skånela kyrka är belägen på en kulle omgiven av slättland, i närheten av sjön Fysingens östra strand. Läget var betydelsefullt under medeltiden dels för att sjön då stod i direkt förbindelse med Mälaren, dels därför att närliggande mark var i konungens ägo. Kyrkan är uppförd av gråsten i jämna skift, med detaljer i fint arbetad sandsten, och tillhör gruppen romanska östtornskyrkor. Långhuset har rektangulär plan, två travéer, och smalare absidkor med torn. Mitt på den södra sidan är vapenhuset tillfogat. En större vidbyggnad i norr rymmer ett sidokapell samt sakristian. Väster om sidokapellet är ett gravkor uppfört. Långhus, kor me...

Läs mer i eget fönster

Skånela kyrka är Sigtuna kommuns äldsta landskyrka och tillhör gruppen romanska östtornskyrkor. Kyrkan är den tidigaste av länets fyra östtornskyrkor, som är den äldsta typen av landskyrkor i Uppland.

Kyrkan är sannolikt uppförd på kungligt initiativ, på kunglig mark, tidigast under 1160-talet av en stenmästare med utländsk skolning. Den arkitektoniska gestaltningen har tyskt ursprung och är unik för Upplands landsbygd.

Skånela kyrka består idag av rektangulärt långhus med smalare kor och halvrund absid, sakristia och kapell under gemensamt tak, vapenhus samt det under 1700-talet tillbyggda Jenningska gravkoret. Över koret i ...

Läs mer i eget fönster
År 1160 - 1169 Nyanläggning
Tidigast 1160-talet. Långhuset samt kor med torn och absid byggs.