Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gnesta kn, KATTNÄS 7:1 KATTNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3457-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KATTNÄS KYRKA (akt.)
Södermanland
Gnesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KATTNÄS 7:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - FRUSTUNA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 284, år 1900: 327, år 1995: -

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Socknen ingår sedan 1959 som en del i Frustuna församling. Befolkningstalen avser Kattnäs.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den östra delen av sörmländska sjöplatån. Kyrkan ligger på en markant höjd vid Klämmingens södra strand. Området utgör riksintresse tillsammans med Frustuna och Gåsinge-Dillnäs. På kyrkogården står en runsten med kristen inskrift.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus, ett påfallande långsträckt kor i öst...

Läs mer i eget fönster
År 1819 - 1819 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren lagades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anordnades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)