Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Knivsta kn, KUNGSHAMN 1-5:1 FLOTTSUNDS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLOTTSUNDS FYR (inakt.), FLOTTSUNDS FYRPLATS (akt.)
Uppsala
Knivsta

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Flygplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Historik

För att säkra angöringen av Fyrisån och Uppsala hamn lät Uppsala stads hamndirektion år 1929 uppföra en fyr vid inloppet till Fyrisån från Ekoln. Fyren utgjordes av en cirka sex meter hög järnkonstruktion i fackverksteknik stående på ett stenfundament. Fyrapparaten, system AGA-Dalén med linsapparat av sjätte ordningen, drevs med acetylengas som förvarades i tuber i ett skåp i fyrens nedre del. Hamndirektionen svarade även för skötsel och underhåll. Fyren är idag belägen i Knivsta kommun på mark som ägs av Stiftelsen Friherre Carl Cederströms minne. Fyren ägs och sköts av Uppsala kommun. Detta förhållande är jämförbart med förhålland...

Läs mer i eget fönster