Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, FALUN 9:13 M.FL. SILVERHYTTAN, VITRIOLVERKET OCH EXTRAKTIONSVERKET MED KOPPARVERKET OCH ZINKHYTTAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SILVERHYTTAN, VITRIOLVERKET OCH EXTRAKTIONSVERKET MED KOPPARVERKET OCH ZINKHYTTAN (inakt.)
Dalarna
Falun

Hantverk och manufaktur - Hytta

Hantverk och manufaktur - Hytta

FALUN 9:13

FALUN 9:14

Historik

Vitriolverket, Extraktionsverket med Kopparverket och Zinkhyttan samt Silverhyttan utgör en industrihistoriskt mycket intressant miljö inom Världsarvet Falun. Anläggningarna ligger utmed Faluån norr om Södra Mariegatan och stadsdelen Gamla Herrgården. Byggnaderna har en särpräglad utformning med fasader av gjutna kopparslaggblock och lertegel. Industriområdet har ett exponerat läge i den riksintressanta stadsmiljön i Falun.

I samband med övergången från den traditionella bergsmansorganisationen för kopparframställningen till bolagsdrift under 1800-talets andra hälft utvecklades på området vid Faluåns västra strand, norr om stadsdel...

Läs mer i eget fönster
År 1870 - 1919 Nyanläggning
Nyanläggning. KÄLLA:Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2008-06-30, Dnr 432-3547-07