Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, VÄSTBERGA 1:1 HÖKMOSSENS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖKMOSSENS GÅRD (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Jordbruk - Torp

Jordbruk - Bondgård

Kommunikation - Gästgivargård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

VÄSTBERGA 1:1

Historik

Hökmossens gård (Hökmåsen 1748) var ursprungligen ett torp under Västberga och är namngivet efter en numera försvunnen mosse. Manbyggnaden med flyglar är troligen uppförda under 1700-talets första hälft. De numera rivna ekonomibyggnaderna låg norr om mangården och uppfördes omkring 1880. Ekonomibyggnaderna revs i samband med utbyggnaden av smalhus- och småstugeområdet norr om Södertäljevägen som påbörjade i slutat av 1930-talet. I nordöst, invid en ankdamm, låg en statarbyggning med mjölkkamare, kallad ”Dammen” och väster därom låg en ekonomilänga bestående av magasin, loge, stall, fähus, svinhus samt vagnhus. Gården ska under en pe...

Läs mer i eget fönster