Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, ÄLVSBORG 855:800 OSCAR II:S FORT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OSCAR II:S FORT (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Försvarsväsende - Skans

Försvarsväsende - Skans

ÄLVSBORG 855:800

Historik

Porten mot Västerhavet - Göta älvs mynning- har sedan medeltiden varit av stort strategiskt värde för det svenska riket. Vasatidens gamla Älvsborg var på sin tid ett av landets starkaste fästen, några gånger förlorat men köpt tillbaka. Stadsbefästningen med de båda tornen, Kronan och Lejonet, från 1600-talets andra hälft var ett av norra Europas starkaste försvarsverk. I denna fästning ingick också Nya Älvsborgs fästning mitt i inloppet. Stadsbefästningen började 1806 att jämnas med marken, och Nya Älvsborgs fästning avfördes från rikets fasta försvar år 1869. Konsekvensen blev att Göteborg från 1800-talets mitt saknade fasta försva...

Läs mer i eget fönster