Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, LILLA RÅRED 1:2 M.FL. KVARNADALEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARNADALEN (akt.)
Halland
Varberg

Jordbruk - Kvarn - Husbehovskvarn

Bostadsbebyggelse - Kvarn

SÄLLSTORPS-SVENSTORP 4:1

ULVATORP S:22

ULVATORP S:23

LUNKEBUR S:1

STORA RÅRED S:5

STORA RÅRED S:6

STORA RÅRED 1:18

ULVATORP 2:2

LILLA RÅRED 1:2

STORA RÅRED S:3

STORA RÅRED 1:20

SÄLLSTORPS-SVENSTORP S:7

SÄLLSTORPS-SVENSTORP S:8

Historik

I Ulvatorpsbäcken, längs en sträcka på några kilometer från källan i
en höglänt mosse till den rinner ut i jordbrukslandskapet, finns en
fallhöjd på nästan 60 meter. Detta innebär att förutsättningarna för
kvarndrift varit mycket goda. Enligt dokument som
hembygdsföreningen i Veddige-Ås-Sällstorp tagit del av är de
skvaltkvarnar som finns vid bäcken belagda så långt tillbaka som
1697. Uppgifterna ska härröra från den rikstäckande
kvarnkommission som vid tidpunkten påbörjade ett arbete med att
inventera landets kvarnar. Skvaltkvarnarna finns även dokumenterade i landsbeskrivningen för
Hallands län och Varbergs fögderi från 1...

Läs mer i eget fönster

När det gäller utseende och byggnadsskick är kvarnbyggnaderna
mycket likartade: relativt små, rektangulära byggnader med
gavelentré. Byggnaderna är huvudsakligen uppförda i skiftesverk,
sannolikt för att Halland innan 1900-talet var ett trädfattigt
landskap och att man därför behövde vara sparsam med virket.

Skillnaderna mellan kvarnbyggnaderna märks framför allt i
taktäckningen, som varierar mellan tegel och vass, där teglet
sannolikt är av sentida tillkomst.

Skvaltkvarnarna har samtliga ägts av en eller ett par stycken gårdar
och varit husbehovskvarnar, avsedda för de ägande gårdarnas egna
behov.

År 1991 - 1991 Ändring
Merparten av kvarnarna, rännorna och dämmena har restaurerats flera gånger under de senaste decennierna. Bland annat har tak lagts om och utsatta delar av trä bytts ut i exempelvis skovelhjul, ränna och dämmen. Några byggnader har även delvis panelats. Restaureringarna har företagits av hembygdsföreningen och av kunniga hantverkare, delvis med stöd av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet
År 2001 - 2001 Ändring
Merparten av kvarnarna, rännorna och dämmena har restaurerats flera gånger under de senaste decennierna. Bland annat har tak lagts om och utsatta delar av trä bytts ut i exempelvis skovelhjul, ränna och dämmen. Några byggnader har även delvis panelats. Restaureringarna har företagits av hembygdsföreningen och av kunniga hantverkare, delvis med stöd av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet
År 2007 - 2007 Ändring
Merparten av kvarnarna, rännorna och dämmena har restaurerats flera gånger under de senaste decennierna. Bland annat har tak lagts om och utsatta delar av trä bytts ut i exempelvis skovelhjul, ränna och dämmen. Några byggnader har även delvis panelats. Restaureringarna har företagits av hembygdsföreningen och av kunniga hantverkare, delvis med stöd av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet
År 2008 - 2008 Ändring
Merparten av kvarnarna, rännorna och dämmena har restaurerats flera gånger under de senaste decennierna. Bland annat har tak lagts om och utsatta delar av trä bytts ut i exempelvis skovelhjul, ränna och dämmen. Några byggnader har även delvis panelats. Restaureringarna har företagits av hembygdsföreningen och av kunniga hantverkare, delvis med stöd av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet
År 2015 - 2015 Ändring
Merparten av kvarnarna, rännorna och dämmena har restaurerats flera gånger under de senaste decennierna. Bland annat har tak lagts om och utsatta delar av trä bytts ut i exempelvis skovelhjul, ränna och dämmen. Några byggnader har även delvis panelats. Restaureringarna har företagits av hembygdsföreningen och av kunniga hantverkare, delvis med stöd av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet