Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, VASASTADEN 2:97 SPÖKPARKEN OCH LUSTHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPÖKPARKEN OCH LUSTHUSET (akt.)
Stockholm
Stockholm

Stadsrum - Park

Stadsrum - Park

VASASTADEN 2:97

Historik

Fastigheten Kungsstenen 3 bestod tidigare av det s.k. Spökslottet samt Spökparken med lusthus. Huvudbyggnaden - Spökslottet - uppfördes runt år 1700 av handelsmannen Hans Petter Scheffler. Lusthuset i öster är samtida med huvudbyggnaden. Parken, ursprungligen anlagd efter renässansens ideal med raka gångar, parterrer och klippta häckar, omvandlades vid 1800-talets slut till en romantisk park med buktande gångvägar och stora träd. På 1940-talet anlades en kryddträdgård, som i förenklad form finns kvar idag.
Källa: Byggnadsminnesförklaring, 2000-02-23, Länsstyrelsen i Stockholms län.