Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, VÄRÖ-ÅKRABERG 3:1 ÅKRABERGS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Åkrabergs gård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅKRABERGS GÅRD (akt.)
Halland
Varberg

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

VÄRÖ-ÅKRABERG 3:1

Historik

Gården på Värö-Åkraberg 3:1 har varit släktgård sedan 1600-talet och nuvarande
mangårdsbyggnad uppfördes ca 1870. Som grannfastighet ligger Hallands första
byggnadsminne, Åkrabergs ladugård, en U-formad ladugårdslänga i skiftesverk från 1700-
talet. Ladugården kan skönjas på samtliga kartor, längs med vägen strax öster om gården
Åkraberg. Som synes förändrades gårdsstrukturen gradvis efter laga skifte och och är 1920
oigenkännlig från dess utseende vid tiden för skiftet. Samtliga av gårdens byggnader
förefaller ha rivits eller flyttats, inklusive mangårdsbyggnaden som enligt uppgift ska ha varit
en hallandslänga. Själva gårde...

Läs mer i eget fönster