Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 LJUNGBY SKOGSKYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Ljungby skogskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGBY SKOGSKYRKOGÅRD (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

SKOGSKYRKOGÅRDEN 1

Historik

Under 1910-talet presenterades förslag på hur kyrkogården vid Ljungby kyrka skulle kunna utvidgas, då
där började bli platsbrist. Förslagen på detta blev för kostsamma och församlingen bestämde sig istället
för att anlägga kyrkogården på en annan plats. Man började därför bygga Ljungbys skogskyrkogård i
norra delen av Ljungby och invigningen skedde 1921. Lantmätare Gustaf Bergstrand var den som gjorde
upp en första plan och indelning av kyrkogården.
Domkapitlet sände ut ett frågeformulär 1949 till stiftets kyrkor angående kyrkogårdarna. Sammanfattningen
på svaren från Ljungby församling var: Nya kyrkogården norr om staden till...

Läs mer i eget fönster
År 1921 - 1921 Nyanläggning
Kyrkogården invigs.
År 1929 - 2007 Ändring
1921 Kyrkogården invigs. 1929 Gravkapellet uppförs på Ljungby nya kyrkogård. Ritad av länsarkitekt Thure Bergentz. 1937 Anlades den första gången från det sydöstra hörnet och norrut, samt trappan i sydost. 1938 Förändring av nya kyrkogårdens kvartersindelning. 1945 Kyrkorådet diskuterade fram ett mer lämpligt namn på Nya kyrkogården och kom fram till att Skogskyrkogården var mer passande. 1946 Det planteras ett hundratal bergslagsbjörkar på kyrkogården. 1949 Märta Ljungbergsvägen breddades och kom närmare kyrkogården. Den östra infarten till kyrkogården blev mindre lämplig och man anlade istället en infart i sydost. 1950-tal Kvarter 17 tas i bruk. Det antogs strikta bestämmelser för gravvårdarnas utformning, dels begränsningar i höjd, bredd och tjocklek och dels rörande materialval. Ljus till grön granit skulle användas och inskriptionen skulle uppföras med försänkta bokstäver i svart eller grönaktig färg. 1965 Klockstapeln står färdig. Ritad av länsarkitekt Hans Lindén. 1964-65 Klockstapeln uppförs på Ljungby nya kyrkogård 1970-tal Utvidgning av skogskyrkogården i Ljungby åt norr och väster. Ekonomibyggnaderna i nordvästra delen av kyrkogården med bl.a. kontor, personalutrymmen och verkstad. Område för urnlund börjar planeras. 1998 Minneslunden invigs. 2004 Begravningsmuseet invigs i en vandringskyrka, vilken tidigare haft namnet Mariakyr kan. 2005 Kyrkogården drabbas hårt av stormen Gudrun varpå ett stort antal träd faller. 2007 Nytt gravkvarter anläggs på urnlundens höjd.