Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, HÄCKELSÄNG 17:1 ÖSTERHEDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Österheds kapell exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERHEDS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

HÄCKELSÄNG 17:1

Historik

Österheds kapell byggdes 1925 och tillbyggdes med kylrum, förberedelserum och toaletter 1958. Vid tillbyggnaden fick kapellet sitt nuvarande utseende i form av ett L med kapellsalen orienterad i öst-västlig riktning och övriga rum åt norr. Den äldre kapellbyggnaden innehåller utöver kapellsalen en liten sakristia samt ett genomgångsrum till kylrummet. I den yngre vinkelbyggnaden upptar kylrummet liksom förberedelserummet hela byggnadens bredd, och längst i norr finns toaletter och förråd med ingång utifrån.

År 1834 - 1834 Nyanläggning - Begravningsplats
En kolerakyrkogård anläggs några kilometer norr om Hamrånge gamla kyrka.
År 1860 - 1869 Ändring - Begravningsplats
Kolerakyrkogården tas i allmänt bruk och benämns härefter Österheds begravningsplats.
År 1925 - 1925 Nybyggnad
Ett kapell uppförs på begravningsplatsen.
År 1928 - 1928 Ändring
Planer för en materialbod och likkällare utarbetas efter stockholmsarkitekten G Holmdahls förslag.

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Utvidgning - Begravningsplats
Begravningsplatsen utvidgas.
År 1958 - 1958 Nybyggnad
Kapellet byggs till med ett kylrum och en klockstapel uppförs strax bredvid.
År 1960 - 1960 Nyanläggning - Inhägnad, staket
Begravningsplatsen inhägnas med ett nytt staket.
År 1965 - 1965 Ändring - Begravningsplats
Delar av begravningsplatsen läggs om efter förslag av trädgårdsarkitekt Sven Fasth, Gävle.
År 1980 - 1980 Nybyggnad
Nya ekonomibyggnader uppförs strax utanför begravningsplatsen i söder.
År 1987 - 1987 Nybyggnad
En ny klockstapel uppförs omkring 100 meter norr om kapellet.