Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, STRAND 3:1 HUDIKSVALLS STATION PERRONGTAK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUDIKSVALLS STATION PERRONGTAK (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Kommunikation - Järnvägsanläggning

Kommunikation - Järnvägsanläggning

STRAND 3:1

Historik

STATIONSHUSET - Redan på 1870-talet hade Hudiksvall en smalspårig järnvägsförbindelse med Näsviken vid sjön Dellen. Denna privata bana inköptes av staten 1877. Spårvidden byggdes om till normalspår och banan förlängdes till Ljusdal vid Norra stambanan.
Stationshuset i Hudiksvall invigdes 1888, då bansträckan i sin helhet öppnades för trafik och anslöts till stambanenätet. Byggnaden ritades av SJ:s arkitekt Adolf Wilhelm Edelswärd. Ritningarna är daterade 1886. Stationshuset gavs trots sin litenhet en detaljutformning som svarade mot de större stationerna i landet. Likheten med den två år tidigare byggda stationen i Hallsberg är slå...

Läs mer i eget fönster