Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, VÄSTERBYN 4:2 DJURSTENS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

67.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DJURSTENS FYRPLATS (akt.)
Uppsala
Östhammar

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

VÄSTERBYN 4:2

Historik

Önskemål om en fyr vid Djursten, beläget på Gräsö vid Öregrundsgrepen, framfördes från städerna kring Bottenviken under 1700-talets första hälft. När de sjöfarande hade pejlat Örskärs fyr och gått in i Öregrundsgrepen behövdes en fyr vid Djursten för att man skulle kunna klara alla där belägna grund och för att kunna söka ankarsättning. Där fanns sedan tidigare ett dagligt känningsmärke. På 1750-talet började planerna på en fyr att realiseras. Flera ritningsförslag presenterades innan Kungl. Maj:t 1765 beslutade godkänna ett förslag upprättat av överintendenten vid Överintendentämbetet, Carl Cronstedt.