Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 701:27 YTTRE JÄRNVÅGSBRON Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YTTRE JÄRNVÅGSBRON (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Kommunikation - Bro

Kommunikation - Bro

INOM VALLGRAVEN 701:27

Historik

Yttre Järnvågsbrons historia är tätt förknippad med stadens järnvåg som låg här mellan 1785 och 1892. Första spåret av en bro på platsen finns i kartmaterial från året 1790. Fram till slutet av 1800-talet fraktades järnet hit för att vägas och granskas. Exporten av järn var en av de största inkomsterna för staden.
Industrialiseringen och järnvägsbyggandet förstärkte Göteborgs roll som utskeppningshamn. Dagens Yttre Järnvågsbron hänger ihop med denna del av utvecklingen. Södra Hamnbanan gick förbi bron till järnvågen.
Järnbron har kvar sitt svänghjulsdrivna kuggverk som är typiskt för gjutjärnsbroarna i Göteborg. Unikt för denna ty...

Läs mer i eget fönster
År 1780 - 1790 Nybyggnad
Första bron på platsen är uppförd.
År 1860 - 1870 Nybyggnad
Dagens bro i gjutjärn med svänghjulsdrivet kuggverk byggs.