Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NORDSTADEN 11:7 M.FL. GUSTAF ADOLFS TORG Ny sökning Tillbaka till sökning

GhmB 12328 1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUSTAF ADOLFS TORG (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Börshus

Offentlig förvaltning - Torg

NORDSTADEN 11:7

NORDSTADEN 16:2

Historik

Stora Torget (Gustaf Adolfs Torg) härrör från den första stadsplanen från åren 1619-1621. Det andra torget i samma plan var det trekantiga Fisktorget (nuvarande Lilla Torget).
Stora Torget blev stadens centrum och salutorg. Ute på torget uppfördes det första fristående rådhuset likt en kyrka. Först senare blev denna institution en del av kvartersmönstret. Vid torgets norrsida på samma tomt som idag låg stadshuset. Dessa för staden så betydelsefulla byggnader var båda uppförda av trä.
År 1669 brandhärjades Göteborg vid två tillfällen och kvar blev bara drygt en fjärdedel av husen. Bl.a. drabbades Stora Torget med omgivande kvarter...

Läs mer i eget fönster
År 1619 - 1621 Nyanläggning
Stora Torget anläggs som stadens centrum, en del av den första stadsplanen.
År 1621 - 1621 Nybyggnad
Rådhus och Stadshus uppförs i trä.
År 1669 - 1669 Brand
Två bränder samma år. Endast en fjärdedel av husen står kvar. Stora Torget drabbas.
År 1670 - 1672 Nybyggnad
Nytt rådhus i två våningar i sten. Brant tegeltäckt tak och putsade fasader indelade med lisener.

L Olofsson (Byggmästare)

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1746 - 1746 Brand
Västra Nordstaden drabbas av brand. Endast Rådhuset klarar sig vid Stora Torget.
År 1747 - 1758 Nybyggnad
Stadshuset, "Högvakten" uppförs efter branden. På stadshustomten fyra längor i sten att användas som stadens corps de garde (dåtidens polis), arrest, materialbodar och spruthus. Ett nytt kommendantshus restes intill rådhuset.
År 1760 - 1760 Nybyggnad
Wennergrenska huset byggs i två våningar, fem fönsteraxlar brett, med brant valmat tak och en liten fritrappa.
År 1815 - 1825 Ändring
Rådhuset, stadshuset och kommendantshuset påbyggdes och fick nya fasader i den moderna nyklassicistiska stilen.
År 1844 - 1844 Rivning
Det Kaulbarska huset med värdshus rivs. Ersätts med Börshus.
År 1849 - 1849 Nybyggnad
Börs- och Festivitetsbyggnad i nyrenässans.

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

År 1849 - 1849 Ändring
Funktionen som salutorg flyttas till Kungstorget.
År 1880 - 1933 Ändring
Lokalerna för stadens förvaltning otillräckliga. Omgivande nya och gamla hus i närheten av torget tas över och inreds med kontor.
År 1912 - 1912 Ändring
Arkitekten E G Asplund vinner en utlyst arkitekttävling för om- och tillbyggnad av Rådhuset på Kommendantshusets plats.
År 1935 - 1935 Rivning
Kommendantshuset rivs.
År 1935 - 1937 Nybyggnad
Rådhustillbyggnaden uppförs.

Gunnar Asplund (Arkitekt)