Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 12:11 M.FL. BRUNNSPARKEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Fotou.nr 0 715.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRUNNSPARKEN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Rekreation och turism - Park

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenbrunn

Handel och bankväsende - Affärshus

Kultur och nöjesliv - Restaurang

INOM VALLGRAVEN 12:11

INOM VALLGRAVEN 14:1

NORDSTADEN 10:23

NORDSTADEN 702:32

INOM VALLGRAVEN 11:6

Historik

BRUNNSPARKEN
Där Brunnsparken ligger idag låg stadens första järnvåg. Området var mycket mindre än idag då järnvågen låg på en holme i Stora Hamnkanalen. Omkring 1750 gjordes utfyllnader av en sandrevel öster om denna holme. På den nya holmen som skapades uppfördes ett sockerbruk (senare ombyggt till dagens Palacehuset). Sockerbruket hade förbindelse med de båda Hamngatorna genom små träbroar.
Järnvågen flyttades 1802 till en tomt nära nuvarande Järntorget och denna holme fick en helt ny användning. En park anlades 1822 med fina planteringar. År 1834 byggdes en brunnsinrättning i parken.
År 1861 igenfylldes kanalen mellan Brunnsp...

Läs mer i eget fönster
År 1750 - 1750 Nybyggnad
Sockerbruk för handelsman N Jacobsson.

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1834 - 1834 Nyanläggning
Stadens första park anläggs med brunnsinrättning.
År 1879 - 1885 Ändring
Palacehuset påbyggs med en våning för bostad och konstgalleri. Fürstenbergska galleriet öppnas för allmänheten i den västra flygeln mot Brunnsparken.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1906 - 1906 Ändring
Större ombyggnad genomförs för Palace Hotel.

Oswald Westerberg (Arkitekt)