Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NORDSTADEN 2:16 M.FL. ÖSTRA HAMNGATANS NORRA DEL - ÖSTRA NORDSTADEN Ny sökning Tillbaka till sökning

GhmR 128 30.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA HAMNGATANS NORRA DEL - ÖSTRA NORDSTADEN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

NORDSTADEN 2:16

NORDSTADEN 8:24

NORDSTADEN 8:27

NORDSTADEN 10:20

Historik

STADSPLANERINGEN OCH SANERINGARNA
I samband med funktionalismens genombrott på 1930-talet förändrades synen på stadskärnornas traditionella täta bebyggelse. Den bedömdes som mörk, gyttrig, byggnadstekniskt undermålig, trafiktekniskt otillfredsställande och rent av hälsovådlig med sin blandning av bostäder och verksamheter. En ”sanering” ansågs därför nödvändig.
”Saneringsfrågan” togs upp i flera statliga utredningar och där diskuterades bl.a. olika former av sanering. Den metod som framför allt rekommenderades var totalsanering genom rivning och nybyggnad, kvartersvis eller i ännu större enheter.
I Göteborgs stadskärna genomförde...

Läs mer i eget fönster
År 1937 - 1937 Nybyggnad
Nybyggnad i hörnet Norra/Östra Hamngatan för försäkringsbolaget Lif-Thule. 5 våningar hög vilket etablerar en ny skala i området.
År 1959 - 1959 Ändring
Generalplan för Göteborg upprättas. Skulle göra området innanför vallgraven till ett modernt centrum med effektiva kommunikationer och nya rationella lokaler för kommersiella verksamheter.
År 1964 - 1968 Ändring
Cityplan upprättas för stadsomvandlingen som en mer detaljerad fortsättning på generalplanen.
År 1970 - 1970 Rivning
Rivningar av de fem kvarteren längs Östra Hamngatan.
År 1971 - 1973 Nybyggnad
Bankbyggnader för Länssparbanken och S-E-Banken uppförs 1971-1973 som objekt nr 4 respektive 6 i projektet Östra Nordstaden.
År 1972 - 1975 Nybyggnad
Bankbyggnad för Götabanken uppförs som objekt nr 9 i Östra Nordstadsprojektet.