Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 1:15 M.FL. DROTTNINGGATAN 62-75 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DROTTNINGGATAN 62-75 (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Kultur och nöjesliv - Teater

Kommunikation - Hotell

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Stadsrum - Kontorshus

Kommunikation - Hotell

Stadsrum - Kontorshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Handel och bankväsende - Hotell

INOM VALLGRAVEN 1:15

INOM VALLGRAVEN 2:1

INOM VALLGRAVEN 2:2

INOM VALLGRAVEN 2:3

INOM VALLGRAVEN 2:4

INOM VALLGRAVEN 2:10

INOM VALLGRAVEN 1:13

Historik

-- Kvarteret 1, Slusskvarnen påbörjades efter befästningarnas rasering att anläggas på murresterna från bastionen Carolus IX Rex. Den första byggnaden var en teater som uppfördes 1816 mot Södra Hamngatan. Under 1850-talet byggdes resten av kvarteret ut med stenhus i två-tre våningar. År 1892 när teatern drabbats av en brand ersattes den med ett par stenhus.
Kvarteret har präglats av närheten till järnvägen och här har funnits en rad olika import- och exportfirmor, hotell och restauranger men även bostäder av alla slag.
Åren 1977-1983 revs tio byggnader som ersattes av en enda, Hotel Sheraton. Förnyelsen innebar dels att den urspr...

Läs mer i eget fönster
År 1800 - 1815 Rivning
Befästningarna raseras.
År 1816 - 1816 Nybyggnad
En teater uppförs på murresterna från bastionen Carolus IX Rex, mot Södra Hamngatan. Första byggnaden i kv Slusskvarnen.
År 1849 - 1856 Nybyggnad
Kvarteret 2 Vallen uppfördes, också på den raserade bastionen Carolus IX Rex. En av byggnaderna är Göteborgs idag äldsta hotell - Hotel Royal.

August Krüger (Byggmästare)

G Jährig (Byggmästare)

P J Rapp (Byggmästare)

År 1850 - 1859 Nybyggnad
Resten av kv Slusskvarnen byggs ut.
År 1892 - 1892 Brand - Helt förstörd
Teatern drabbas av brand och ersätts med ett par stenhus.
År 1900 - 1989 Ändring
Successiv kontorisering av flera fastigheter.
År 1977 - 1983 Nybyggnad
Tio byggnader rivs och ersätts av en enda - Hotel Sheraton.
År 1977 - 1983 Rivning
Tio byggnader och kringbyggda gårdsrum rivs. De äldre befästningsmurarna under mark röjs bort.
År 1980 - 1989 Ändring
Ombyggnader genomförs, men ofta varsamt. Husen från 1850-talets mitt får stå kvar och några gårdsmiljöer bevaras.