Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 12:11 M.FL. VARUHUSKVARTEREN Ny sökning Tillbaka till sökning

GMA 14389 1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DROTTNINGGATAN 38-65 (akt.), VARUHUSKVARTEREN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Hotell

Bostadsbebyggelse - Affärshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Varuhus

Handel och bankväsende - Varuhus

Handel och bankväsende - Parkeringshus

INOM VALLGRAVEN 12:11

INOM VALLGRAVEN 9:13

INOM VALLGRAVEN 10:9

INOM VALLGRAVEN 12:10

INOM VALLGRAVEN 11:6

Historik

Kv 9 Perukmakaren/Kv 10 Värnamo
De två kvarteren var under 1600- och 1700-talen ett enda kvarter som sträckte sig från Östra Hamnkanalen till befästningarna.
Efter en omfattande brand 1792 anlades Fredsgatan och de två kvarteren bildades.
I Perukmakaren fanns ett femtontal tomter. De bebyggdes av hökare och hantverkare med enkla två- och trevånings stenhus. Kvarteret var fullt utbyggt cirka 1850. Den småskaliga bebyggelsen med kringbyggda gårdsrum innehöll en mängd olika verksamheter, en del av ålderdomlig karaktär, fram till rivningarna på 1960-talet. Parkeringshuset från 1966, enligt ritningar av Zimdals arkitektkontor, tar u...

Läs mer i eget fönster
År 1792 - 1792 Nyanläggning - Väg
Fredsgatan anläggs vilket skapar fyra kvarter av de tidigare två. Kvarteren 9 Perukmakaren och 10 Värnamo i norr och Kvarteren 11 Arkaden och 12 Härbärget i söder.
År 1792 - 1850 Nybyggnad
Hela kvarteret 9 Perukmakaren är fullt utbyggt 1850 innehållande en mängd olika verksamheter fram till 1960-talet.
År 1792 - 1850 Nybyggnad
Hela kvarteret 10 Värnamo är fullt utbyggt 1850 innehållande en mängd olika verksamheter fram till 1960-talet.
År 1864 - 1864 Ändring
Ferdinand Lundquists lilla bosättningsbutik etableras i kv Värnamo.
År 1890 - 1899 Nybyggnad
På 1890-talet revs en del av kv Arkaden då Sveriges enda privatägda gata, ”Arkaden”, drogs snett igenom kvarteret och en stor tegelbyggnad med torn uppfördes.
År 1960 - 1966 Rivning
År 1960 - 1969 Nybyggnad
Hela kvarteret om- och nybyggs när NK tar över gamla Ferdinand Lundquist.
År 1966 - 1966 Nybyggnad
Ett nytt parkeringshus tar upp hela kvarteret.

Zimdals Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1969 - 1974 Rivning
Samtliga hus revs i kvarteret Arkaden.
År 1972 - 1972 Rivning
Flera byggnader i kv Härbärget rivs, bland annat Grand Hotells huvudbyggnad.
År 1990 - 1993 Rivning
Två äldre hus rivs, Drottninggatan 43 och Kyrkogatan 50. De nya husen får fasader som liknar de tidigare.