Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, BLÅHERREMÖLLA 1:2 KVARNANLÄGGNINGEN BLÅHERREMÖLLA Ny sökning Tillbaka till sökning

Blåherre mölla (10).jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARNANLÄGGNINGEN BLÅHERREMÖLLA (akt.)
Skåne
Kristianstad

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Kultur och nöjesliv - Museum

BLÅHERREMÖLLA 1:2

Historik

Blåherremölla är en välbevarad kvarnmiljö i Maglehems socken, Kristianstads kommun. Kvarnen är en vattenkvarn av typen hjulkvarn med bröstfallshjul. En kvarn kan beläggas från 1600-talets första del. Namnet och platsens förutsättningar tyder på att detta är en kvarnplats som går långt tillbaka i tiden. Från 1700-talet fram till 1944 tillhörde Blåherremölla Torups gods och familjen Piper. Det var en arrendekvarn som fungerade som tullkvarn. Hit kunde man komma och få malt mot tull (ersättning). Man betalade in natura med säd från de inlämnade säckarna. Mjölnaren skulle även betala kvarnskatt till kronan för sin verksamhet.

Under ...

Läs mer i eget fönster