Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, FJÄLKINGE 206:1 TOBAKSMONOPOLETS ANLÄGGNING I FJÄLKINGE Ny sökning Tillbaka till sökning

2014 jan-maj 371.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOBAKSMONOPOLETS ANLÄGGNING I FJÄLKINGE (akt.), TOBAKSMONOPOLETS MAGASIN I FJÄLKINGE (akt.)
Skåne
Kristianstad

Industri - Livsmedelsindustri - Tobak och snus

Industri - Livsmedelsindustri - Tobak och snus

Industri - Livsmedelsindustri - Tobak och snus

Industri - Livsmedelsindustri - Tobak och snus

FJÄLKINGE 206:1

Historik

1915 beslutade staten att göra monopol av försäljning och tillverkning av tobak och köpte upp alla fabriker i landet. Bildandet av monopolet för tobak var ett led i det politiska målet att göra Sverige självförsörjande. Det statliga tobaksmonopolet uppförde i samband med detta fyra nya anläggningar i Skåne; Dösjebro, Åhus, Rinkaby samt denna i Fjälkinge. Anläggningen i Fjälkinge stod färdig 1918 och användes för tobakshantering fram till och med 1964. De tre andra anläggningarna är nu rivna. [...]
Odlingen och eldtorkningsladorna som uppfördes under 1930-talet var under en period ett markant inslag i områdets landskapsbild. 1964 va...

Läs mer i eget fönster