Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, UTTERN 1 KONSTAKADEMIEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KONSTAKADEMIEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Bostadsbebyggelse - Ej utrett

Utbildning och vetenskap - Akademi

Utbildning och vetenskap - Akademi

Handel och bankväsende - Kontorshus

UTTERN 1

Historik

Platsen för nuvarande byggnad togs först i anspråk under andra halvan av 1600-talet. Dessförinnan utgjorde marken på platsen ett strandområde med enkla bodar och bryggor där Brunkebergsåsen sluttade ned mot Mälarens vatten. Marken hade dåliga grundläggningsförhållanden vilket har kommit att spela stor roll för kvarterets senare historia.

För eventuell historik se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.

Kulturhistorisk adress: Rödbodtorget 2, Jakobsgatan, Fredsgatan 1

År 1750 - Okänt Ändring
På 1750-talet företogs reparation efter brand

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1760 - Okänt Ändring
Uppfördes framförställda flyglar

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1841 - 1847 Ändring
Skedde om- och påbyggnad efter ritningar av fr. blom

Fredrik Blom (Arkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1892 - 1896 Ändring
Ytterligare om- och påbyggnad, i sistnämnda sammanhang revs även flyglar och huvudbyggnadens västra del samt utfördes väsentlig nybyggnad

Erik Lallerstedt (Arkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1941 - Okänt Ändring
Grundförstärkning påbörjad 1941

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)