Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PÅLEN 4 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

PÅLEN 4

Historik

För eventuell historik se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.

Kulturhistorisk adress: Hornsgatan 85

År 1920 - Okänt Ändring
Inredning av vinden, gathuset: 1 st 1 r o k, 1 st 2 r o k, 1 st 3 r o k, gårdsflygeln: (del av) 1 st 1 r o k

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1949 - Okänt Ändring
Ombyggnad av entrén + förändring av disp på bv, 3 st enkelrum med kokvrå, 1 st 1 r o k, 2 st 2 rum o kokvrå, inredning av vind med 5 st 1 rum o kokvrå, hiss, centralvärme (se inventeringen även)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1963 - Okänt Ändring
Inredning av gårdsflygelns vindsplan med 1 st 1 r o k

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1974 - Okänt Ändring
Murgenombrott på suterrängvåning mellan befintlig samlingslokal till angränsande ny samlingslokal i pålen 3 (arbetet utfört)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1977 - Okänt Ändring
Sammanslagning av två mindre lägenheter plan 4 1/2-5

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)