Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, RÅDHUSET 6 NYKÖPINGS RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9921D23ET

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYKÖPINGS RÅDHUS (akt.), NYKÖPINGS STADSHUS OCH RÅDHUS (akt.)
Södermanland
Nyköping

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

RÅDHUSET 6

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Nyköpings rådhus är beläget mitt i staden vid Stora torgets södra sida. Enligt Kulturhistorisk byggnadsinventering, Nyköping 1979, uppfördes rådhuset 1723 men har byggts om och renoverats vid flera tillfällen sedan dess. Dagens utformning härrör sannolikt till största delen från 1865 års ombyggnad.

1965 förstatligades rådhusrätterna, och i början av 1970-talet trädde den nya underrättsreformen i kraft. 1971 bildades Nyköpings tingsrätt (SFS 1970:124). I början fanns tingsrättens lokaler utspridda på tre olika ställen, bland annat hölls själva domstolsförhandling...

Läs mer i eget fönster

Nyköpings stadshus och rådhus, som ligger mitt i centrala staden invid Stora torget, hänger intimt ihop både ur ett historiskt och arkitekturhistoriskt perspektiv och utgör en kulturhistorisk enhet. Tillsammans och var för sig tydliggör byggnaderna centrala historiska och sociala sammanhang.

Nyköpings rådhus uppfördes 1723 på grunden av ett borgarehus, som fungerade som provisorisk rådstuga efter stadsbranden 1719. Nyköping har haft rådhusfunktion åtminstone sedan sen medeltid och det nuvarande rådhuset utgör en bevarad länk mellan de äldsta rådhusen och det moderna stadshuset.

Nyköpings stadshus, utformat av de danska arkite...

Läs mer i eget fönster