Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, JÄDER 2:17 JÄDERS GÄSTGIVAREGÅRD OCH TINGSPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

9921D28ET

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄDERS GÄSTGIVAREGÅRD OCH TINGSPLATS (akt.)
Södermanland
Nyköping

Kommunikation - Gästgivargård

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

JÄDER 2:17

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Under perioden 1680-1860 höll Jönåkers härad ting i Jäders gård. Den befintliga byggnaden fungerade som tingshus mellan 1710-1860, men byggåret är något oklart. Den användes både som gästgiveri och tingshus men det fanns också en särskild byggnad för gästgiveriet vilken står kvar än idag. Tingshuset och gästgiveriet ingår i en ålderdomlig bybildning som anknyter till Lunda kyrka belägen ungefär en kilometer därifrån. De ligger mitt i ett utpräglat jordbrukslandskap, strax intill landsvägen.

Vid inventeringstillfället, 1999, fungerade byggnaden som privatbostad.
...

Läs mer i eget fönster