Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AKALLA 4:1 GRANBY GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRANBY GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Komministerboställe

Försvarsväsende - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

AKALLA 4:1

Historik

Granby gård, då skrivet Grenbyu, dyker upp i källorna för första gången 1232, då delar av gården ägdes av Vårfruberga kloster. Själva namnet antas härstamma från läget, ca. 300 - 400 meter söder om en plats där den gamla vägen norrut förgrenar sig. Vid vägskälet låg sannolikt Spånga sockens äldsta tingsplats; här finns två runristningar som har markerat den gamla tingsvägen. I källorna anges att Spånga sockens tingsförhandlingar hölls på platsen 1347. I början av 1500-talet bestod gården av kyrkohemman, som efter reformationen drogs in till kronan. På den äldsta kartan från 1668 är två byggnader markerade, Norrgården som var ett frä...

Läs mer i eget fönster