Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, STIDSVIG 2:105 NORRA ÅSBO HÄRADS FORNA TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9813C37EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA ÅSBO HÄRADS FORNA TINGSHUS (akt.)
Skåne
Klippan

Rättsväsende - Tingshus

STIDSVIG 2:105

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Norra Åsbo härads forna tingshus ingår i en gårdsanläggning som ligger i centrum av det lilla samhället Stidsvig. Byggnadens ålder är okänd. En inristning i timret talar om en händelse år 1617 men timret kan vara återanvänt. Eftersom det är drygt 300 år sedan Stidsvig slutade vara tingsstad är det svårt att avgöra huruvida just denna byggnad regelmässigt eller bara undantagsvis användes som tingshus eller hur byggnaden såg ut vid denna tidpunkt. Enligt Östra Ljungby och Källna socknars hembygdsförenings skrift om tingshuset är det troligt att det redan i början a...

Läs mer i eget fönster