Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, MALÖGA 8:1 OLIDESTATIONEN Ny sökning Tillbaka till sökning

21637_Olidestationen_SRLN_2007_07_02 081

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OLIDESTATIONEN (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

MALÖGA 8:1

Historik

Genom området flyter Göta Älv. Den har under alla tider använts för att transportera gods mellan Vänerområdet och kusten. Sedan 1740-talet, då de första försöken att bygga slussar gjordes, har man sökt att betvinga de uppemot 600 kubikmeter vatten per sekund som kastar sig utför de ca 32 meter höga fallen. År 1800 byggdes de första farbara slussarna och 1844 byggdes nya och större slussar för att bland annat kunna samordna trafiken med Göta Kanal. Den nuvarande slussleden byggdes 1916. Beredskap finns för att bygga ytterligare en led strax öster om den nuvarande.
Sedan medeltiden känner vi till at fallens kraft har utnyttjats av kva...

Läs mer i eget fönster