Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, TINGSHUSET 7 ÖSTERSUND Ny sökning Tillbaka till sökning

083826JF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERSUND (akt.)
Jämtland
Östersund

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

TINGSHUSET 7

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - I början av 1970-talet påbörjades ett utredningsarbete med avsikt att undersöka möjligheterna att sammanföra Östersunds och Jämtbygdens tingsrätter. Sammanslagningen ägde rum först 1982 då den nya Östersunds tingsrätt bildades. Året därpå flyttade domstolen in i sina nya lokaler som den kom att dela med länsrätten i Jämtlands län.

Tingshuset är beläget i utkanten av Östersunds centrum, i sluttningen mot Storsjön. Den rektangulära byggnaden sträcker sig i öst-västlig riktning, stommen är av betong, fasaderna av rött tegel och det oregelbundna taket är plåttäckt. ...

Läs mer i eget fönster