Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, VEGA 3 M.FL. GAMLA TEKNISKA HÖGSKOLAN OCH KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA TEKNISKA HÖGSKOLAN OCH KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola - Högskola

Utbildning och vetenskap - Skola - Högskola

VEGA 3

VEGA 4

VEGA 5

Historik

VEGA 3, KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN - Vega 3, Drottninggatan 95B, ritat av Fredrik Wilhelm Scholander uppfördes för Bergsskolan 1867-1869. Bergsskolan med verksamhet i Falun var landets första civila tekniska högskola. I samband med flyttningen till Stockholm 1869 skedde en sammanslagning med Teknologiska Institutet, beläget på den intilliggande tomten Vega 4. Även detta hus hade ritats av F W Scholander.
Byggnaderna på både Vega 3 och Vega 4 har placerats något indraget från gatulivet med en förgård mellan hus och gata. Detta var något som förordats i 1866 års stadsplaneförslag som ett medel bland andra att för a in naturl...

Läs mer i eget fönster