Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, OTHEM ENHOLMEN 1:1 ENHOLMEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENHOLMEN (akt.)
Gotland
Gotland

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Befästning

OTHEM ENHOLMEN 1:1

Historik

Batterierna på Enholmen uppfördes 1854-1858 i bågform av finhuggen kalksten. Batterierna var i första hand tänkta att fungera som en någorlunda tryggad tillflyktsort för svenska fartyg. På Enholmen finns även lämningar av Karlssvärds skans som började uppföras 1657 och 1712 hade två bastioner uppförts.
1876 drogs den militära bevakningen in och 1905 nedlades fästningen, sedan batteriet Mojner året innan uppförts i Boge.
Batteri Mojner är uppfört i huggen sten. Byggnaden övergavs före andra världskriget.
Vidare finns en kalkugn samt en smedja av sten från 1700-talets mitt.
Batterierna på Enholmen och Batteri Mojner blev statliga bygg...

Läs mer i eget fönster