Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, CASSIOPEA 6 KV CASSIOPEA 6 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV CASSIOPEA 6 (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

CASSIOPEA 6

Historik

Bebyggelse på fastigheten fanns redan vid 1400-talets mitt. Källarna utmed Själagårdsgatan härstammar från denna tid. Byggnaden ägdes omkring 1500 av riksföreståndaren Svante Nilsson och kallades långt in på 1600-talet för Gamla Sturehuset. Norra delen av gathuset (norr om nuvarande körporten) är sannolikt uppförd på 1690-talet.
Sin nuvarande omfattning erhöll fastigheten år 1744, då tomten utvidgades söderut. Här uppfördes en nybyggnad av sten, motsvarande dagens flygel. Samtidigt förlängdes gathuset söderut med fyra fönsteraxlar, till nuvarande längd. Gathuset var fyra våningar högt med gårdsflygeln hade tre våningar med stall, v...

Läs mer i eget fönster