Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BJÖRKEN 18 KV BJÖRKEN 18 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV BJÖRKEN 18 (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

BJÖRKEN 18

Historik

Samtidigt med Valhallavägens tillkomst på 1880-talet uppfördes på gatans södra sida mellan Floragatan och Sibyllegatan ett antal hyreshus, flera med magnifika nyrenässansfasader. Miljöns storhet är alltjämt iögonenfallande trots att vissa fasader med tiden förvanskats. Tre fastigheter, Granen 14 (byggnadsminne), Björken 18 och Älgen 13 är särskilt väl bevarade.
Björken 18 uppfördes 1885-86 av byggmästare L Östlihn & R Alderin. Arkitekt var Fredrik Dahlberg (1857-1932). Fasadutformningen i Björken 18 är inspirerad av nordeuropeisk renässans. Kännetecknande är tornspirornas form, de mångkantiga burspråken, rusticeringen, rött tegel me...

Läs mer i eget fönster