Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:1 KARL XI:S FISKARSTUGA VID FISKARTORPET Ny sökning Tillbaka till sökning

cgrst46d

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARL XI:S FISKARSTUGA VID FISKARTORPET (akt.)
Stockholm
Stockholm

Rekreation och turism - Fritidshus - Jaktstuga och jaktvilla

Rekreation och turism - Fritidshus - Jaktstuga och jaktvilla

NORRA DJURGÅRDEN 1:1

Historik

Fiskarstugan vid Fiskartorpet kan vara det äldsta bevarade huset på Norra Djurgården. Trots vissa senare ingrepp har den kvar en ålderdomlig prägel med sitt gräsbevuxna torvtak och den släta panelen. Den intilliggande eken bidrar till upplevelsen av tidens gång. Åldern gör stugan till ett byggnadshistoriskt och byggnadsteknikhistoriskt intressant studieobjekt. Det förstärks av att byggnadens ända sedan tidigt 1800-tal har betraktats som kulturminnesmärke. Byggnaden symboliserar också ett historiskt skede under det sena 1600-talet, då fisket i Stockholm var förbehållet kungen.

KULTURHISTORISK BESKRIVNING - Karl XI:s fiskarstuga är ...

Läs mer i eget fönster