Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, MARSTRAND 5:6 CARLSTENS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

ff989025

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
CARLSTENS FÄSTNING (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Kommunikation - Fyrplats

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Citadell

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Citadell

Försvarsväsende - Befästning

MARSTRAND 5:6

Historik

Marstrand var under medeltiden en betydande sillfiskestad och de första försvarsanordningarna i form av jordvallar uppfördes under 1100- och 1200-talen. Under 1600-talet byggde norrmän skansar av trä för att skydda hamnen och när Bohuslän blev svenskt 1658 ersattes de tidigare försvarsverken av en tornförsedd stenfästning efter planer av J. Wärnschiöld. Denna fästning fick namnet Karlsten.
De arbeten som i huvudsak präglat fästningens utseende skedde i slutet av 1600-talet under ledning av Erik Dahlbergh. Det gamla tornet byggdes in och höjdes. "Lilla Borgtornet" uppfördes och Redutten eller "Fyrkanten" utbyggdes och fick en höjd a...

Läs mer i eget fönster