Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlsborg kn, VANÄS 1:9 KARLSBORGS FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning

f0204811

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLSBORGS FÄSTNING (akt.)
Västra Götaland
Karlsborg

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Citadell

Religionsutövning - Kyrka - Garnisonskyrka

Försvarsväsende - Fästning

Religionsutövning - Kyrka

Försvarsväsende - Fästning

Religionsutövning - Kyrka - Garnisonskyrka

Försvarsväsende - Fästning

VANÄS 1:9

Historik

Sverige förlorade Finland 1808 och avträdde Pommern 1814. Den svenska försvarsdebatten förändrade karaktär. Baltzar von Platen m.fl. förespråkade centralförsvarsprinciper med en långt tillbakadragen fästning dit fienden skulle nå först efter försvagade dagsmarscher från landstigningen på östkusten. Fästningen borde också förläggas intill den 1809 beslutade Göta kanal, med vars hjälp en undsättande skärgårdsflotta raskt skulle transportera från och till kusterna.
Fästningen började anläggas 1819 på Vanäs udde efter Carnots principer och förslag av E. Franc-Sparre. Den fick namnet Karlsborg 1832 då Karl XIV Johan lade grundstenen til...

Läs mer i eget fönster