Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ÅRSTA 2:1 ÅRSTABRON Ny sökning Tillbaka till sökning

085W0740

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅRSTABRON (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kommunikation - Bro

Kommunikation - Bro

ÅRSTA 2:1

Historik

Årstabron kan i korthet sägas ha tillkommit som ett resultat av förhandlingar mellan staten och Stockholms stad om en bro som lämnade sjöfarten på den nyligen etablerade Hammarbyleden fri passage. Förberedelser påbörjades under 1910-talet med arkitekttävlan, fältundersökningar m.m. År 1923 skrevs ett avtal mellan intressenterna, vilket ledde till arbetenas påbörjande samma år. Det då reviderade broförslaget hade utförts av arkitekt Cyrillus Johansson. Bron invigdes 1929.
Bron har en sammanlagd längd om 753 m mellan landfästena. Det södra brospannet av järn är ca 150 m långt. Ett 28 m långt lyftspann finns i norra farleden. Däremella...

Läs mer i eget fönster