Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, MERCURIUS 12 KV MERCURIUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV MERCURIUS (akt.)
Stockholm
Stockholm

Offentlig förvaltning - Ämbetsverk

Offentlig förvaltning - Ämbetsverk

MERCURIUS 12

Historik

På 1700-talet fanns på området Storkyrkobrinken 7 och 9 sex bebyggda tomter.
Vid 1800-talets slut revs husen på tomterna 1, 2, 10, 11 och fastigheten Storkyrkobrinken 7 uppfördes 1875 för Skandinaviska Kreditaktiebolagets räkning efter ritningar av Ernst Jacobsson.
I fastigheten Storkyrkobrinken nr 9 antas murarna finnas kvar efter ett palats från 1600-talets mitt. Huset om- och tillbyggdes 1770. Från denna tid finns vissa gustavianska inredningsdetaljer bevarade. 1968 byggdes båda fastigheterna om för industridepartementet.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller sta...

Läs mer i eget fönster