Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KLASSRUMMET 1 EXPEDITIONSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EXPEDITIONSHUSET (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

KLASSRUMMET 1

Historik

Expeditionshuset är ett ståtligt exempel på 1890-talets tegelarkitektur. Långfasaderna mot Norra Bantorget respektive spårområdet är mycket välbevarade medan gavelfasaderna i sina nedre partier visar spår av senare bortrivna lägre anslutande flyglar kopplade till stationens godsmagasin.
Huset är uppfört i maskinpressat tegel med kraftfulla mönstermurningar och dekorativa band i svartbränt tegel. Samtliga fönster är utbytta 1993.
Invändigt har planlösningen i huvudsak bevarats trots ombyggnader under åren. Bottenvåningens gjutjärnspelare och trapphusets gjutjärnsräcke samt bevarade äldre fönster- och dörrfoder samt vissa bevarade dör...

Läs mer i eget fönster