Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lund kn, REVINGE 1:12 REVINGEHED Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FO11 (inakt.), REVINGEHED (akt.), P7 (inakt.)
Skåne
Lund

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

REVINGE 1:12

Historik

År 1887 flyttades dåvarande Kungliga Södra Skånska Infanteriregementets förläggningsort från Tvedöra i Hällestads socken till Revinge, som tidigare var Fanjunkarboställe. Byggnaderna är i huvudsak uppförda av gult och rött tegel och exteriörerna har bevarat sin ursprungliga karaktär.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1994-05-31.

Efter att Sverige förlorat Finland i kriget 1808-09 bestämdes att två infanteriregementen skulle sättas upp i Skåne. Ett av dessa var Kungliga Södra Skånska Infanteriregementet som sattes upp 1811. Regementets första mötesplats var Veberöds by med två bataljoner om vardera fyra kompanier. Genom åren användes även flera andra platser, bland annat Tvedöra. Dessa platser bedömdes dock vara alltför små för ändamålet.

Därför flyttade regementet 1888 till Revingehed, där nya förläggningsbyggnader hade uppförts. Byggnaderna och övningsmarken ansågs vid den tiden vara de bäst ordnade i hela landet.

Planen till lägret i Revingehed rita...

Läs mer i eget fönster