Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, HJÄLMSHULT 1:2 HJÄLMSHULTS KUNGSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

D203522

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJÄLMSHULTS KUNGSGÅRD (akt.)
Skåne
Helsingborg

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

HJÄLMSHULT 1:2

Historik

Under 1680-talet blev Hjälmshult militärt boställe. Den nuvarande byggnaden uppfördes efter 1731 års normalritning för kaptens- och ryttarboställen. Den östra flygelbyggnaden "Stenbockens hus", uppfördes under 1700-talets första hälft. Byggnaden har fått sitt namn efter Magnus Stenbock, som före slaget vid Hälsingborg 1710 använde den som högkvarter. Den nu rivna västra flygeln uppfördes på 1850-talet och tillbyggdes med en mejeribyggnad något årtionde senare.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber ...

Läs mer i eget fönster

Skåne är rikt på lämningar från förhistorisk tid, många boplatser från stenåldern återfinns i
synnerhet utmed Skånes kuster. När människans främsta födokälla förändrade inriktning från
fiske, jakt och insamling av växter till att börja odla och hålla boskap blev man också mer
bofast. De tidiga jordbrukarna bosatte sig i ett variationsrikt landskap som innehöll flera olika
typer av förutsättningar till försörjning. På Hjälmshult kungsgård har arkeologiska
undersökningar visat fynd från en stenåldersboplats.

Ändelsen i namnet Hjälmshult syftar till skog, jämför med tyskans holz – trä. Flertalet
ortsnamn som slutar på hult är ...

Läs mer i eget fönster